Anketa Radia Proglas

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku Radia Proglas, který je součástí průzkumu sledovanosti naší rozhlasové stanice a slouží ke zlepšení kvality našeho vysílání.

Na jednotlivé otázky, prosím, odpovídejte upřímně a s rozmyslem, po pečlivém přečtení každé otázky. Na některé otázky možná nebudete chtít nebo moci odpovědět – takové přeskočte.

Na samotném konci dotazníku se ptáme na některé osobní údaje o Vás, které se netýkají přímo poslechu Proglasu, ale které jsou důležité pro úspěšné vyhodnocení ankety. Dotazník bude zpracován a vyhodnocen zcela anonymně, nemusíte se proto obávat jej vyplnit. E-mail je požadován pouze pro ověření. V případě, že bude více odpovědí s jedním e-mailem, budeme brát v úvahu pouze první odpověď. Před samotným vyhodnocením budou e-maily odstraněny.

Děkuji Vám za ochotu, upřímnost a čas při jeho vyplňování.

Otázky týkající se vysílání

1. Vnímáte Proglas jako rádio:

(vyberte jednu nebo více možností, případně vypište)

2. Co od Proglasu očekáváte? Měl by:

(vyberte jednu nebo více možností, případně vypište)

3. Jaký je Váš názor na obsah vysílání Proglasu?

(vyberte jednu nebo více možností)

a) Které pořady posloucháte?

b) Čeho byste si přál/a ve vysílání více?

c) Čeho byste si přál/a ve vysílání méně?

4. Různí lidé poslouchají rádio různým způsobem. Někteří se řídí programem a poslouchají konkrétní pořady, jiní naopak poslouchají tehdy, když mají čas a informacemi o programu se neřídí. Jakým způsobem posloucháte Proglas Vy?

(vyberte pouze jednu variantu)

5. Které konkrétní pořady rádi posloucháte?

(uveďte nejméně jeden a nejvíce tři pořady)

6. Které osoby z vysílání Proglasu (např. moderátory, redaktory) si vybavíte jako první?

(uveďte jedno, dvě, nebo tři jména)

7. Jaký je podle Vás projev moderátorů?

(vyberte libovolný počet možností, případně vypište)

Internet a další média

8. Kde získáváte informace o programu a pořadech Proglasu?

(vyberte jednu nebo více možností, případně vypište)

9. Jak často používáte internet?

(vyberte pouze jednu variantu)

10. Jak často navštěvujete internetové stránky Proglasu www.proglas.cz?

(vyberte pouze jednu variantu)

11. Jak často Proglas posloucháte?

(vyberte pouze jednu variantu)

12. Kde zpravidla Proglas posloucháte:

(vyberte pouze jednu variantu, případně vypište)

13. Posloucháte přes den další rozhlasové stanice? Které?

(uveďte jednu, dvě nebo tři stanice)

14. Sledujete TV NOE?

(vyberte pouze jednu variantu)

15. Které televizní stanice během dne nejčastěji sledujete?

(uveďte jednu, dvě nebo tři stanice)

16. Jakým způsobem Proglas přijímáte?

(vyberte jednu nebo více možností, případně vypište)

Financování Proglasu

17. Proglas je financován z příspěvků posluchačů. Tento fakt je podle Vás ve vysílání zdůrazňován:

(vyberte pouze jednu variantu)

18. Podporujete finančně?

(vyberte pouze jednu variantu)

19. Víte, že na udržení chodu Proglasu připadá průměrná částka na jednoho dárce 150,- Kč měsíčně? Přispíváte:

(vyberte pouze jednu variantu)

20. Jakým způsobem vám vyhovuje přispívat?

(vyberte jednu nebo více variant)

21. Někteří lidé z různých důvodů na chod rádia nepřispívají. Pokud sami nepřispíváte, můžete nám prosím sdělit, jaký je Váš důvod?

Osobní údaje

Poznámka: viz informace uvedené v úvodu nad anketou

22. Kolik osob (včetně Vás) žije ve Vaší domácnosti?

(uveďte číslem)

23. S kým žijete ve společné domácnosti?

(vyberte jednu nebo více možností, případně vypište)

24. Jaká je velikost sídla, v němž žijete?

(vyberte pouze jednu variantu)

25. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

(vyberte pouze jednu variantu)

26. Jaká je vaše pozice na pracovním trhu?

(vyberte pouze jednu variantu, případně vypište)

27. Jaký je přibližně celkový měsíční příjem Vaší domácnosti po zdanění a dalších srážkách, když započtete všechny mzdy, platy, důchody a ostatní příjmy, které získáváte?

(uveďte číslem)

28. Jaké je vaše poštovní směrovací číslo (PSČ)?

(uveďte číslem bez mezery)

29. Jaký je Váš věk?

(uveďte číslem)

30. Jaké je vaše pohlaví?


Poznámka: e-mail je vyžadován pouze pro ověření, poté bude z výsledků odstraněn. V žádném případě se tedy nedostane do vyhodnocování ankety.